لطفا منوی اضافی را تنظیم کنید

سرویس های ما

امروز به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگيري علوم كسب مهارت هاي لازم در زمينه هاي تخصصي به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه اي در امر توسعه كلان برخوردار است. اين اهميت به ويژه در شكل خاص آن از اين مسأله نشات مي گيرد كه انسان ها نسبت به مدد آموزش توام با کار خواهند توانست توانايي هاي نامحدود خود را در ميدان عمل به منصه ظهور برسانند. از این رو یکی از اهداف شرکت سامان نگار ایرانیان ، انتقال تجربه و تخصص از نسل حرفه ای به نسل جوان و پویای پرسنل شرکت میباشد از این رو ، متخصصین فنی این شرکت با برگزاری کارگاههای آموزشی ارائه خدمات مینمایند .

برای ثبت نام دوره های تخصصی در رشته های: خسارت خودرو، باربری، آتش سوزی و ساختمانی مشخصات و درخواست خود برای واحد آموزش را اینجا واردنمایید.

مهندسی

مهندسی مهندسی مهندسی مهندسی مهندسی مهندسی مهندسی...

ادامه مطلب

آتش سوزی

آتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزیآتش سوزی...

ادامه مطلب

حمل و نقل و باربری

حمل و نقل و باربریحمل و نقل و باربریحمل و نقل و باربریحمل و نقل و باربریحمل و نقل و...

ادامه مطلب

کارشناسی خودرو

کارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودروکارشناسی خودرو ...

ادامه مطلب