همایش تقدیر ازقهرمانان و مدال آوران استان کرمان که شرکت سامان نگار اسپانسر برگذاری این مراسم بود که از معاونت تربیت بدنی کرمان آقای ارجمند و رئیس فدراسیون کاراته ایران و آسیا آقای احمدی و آقای کاظمی معاونت ورزش و جوانان کرمان با لوح و تندیس سامان نگار قدردانی شد و از دیگر ورزشکاران با لوح تقدیر قدردانی گردید . همچنین از آقای مهربخش باتندیس و لوح تقدیر به پاس زحماتشان تقدیر وتشکر گردید.