میلاد دخت پیامبر گرامی و روز زن بر همه زنان و مادران این سرزمین مبارک باد.