رحلت امام خمینی رهبر مسلمین جهان و روز 15 خرداد را به  همه مسلمانان جهان تسلیت می گوییم

سامان نگار ایرانیان