دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است

تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟

رحلت پیامبر اکرم (ص) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد….

سامان نگار ایرانیان

 

کارت تسلیت رحلت پیامبر, کارت تسلیت شهادت امام حسن مجتبی