شرکت سامان نگار ایرانیان حادثه سقوط و جان باختن هموطنان و مسافران و علی الخصوص نخبگان و دانشجویان این حادثه را به عموم هموطنان و جامعه مهندسی کشور تسلیت عرض مینماید