لطفا منوی اضافی را تنظیم کنید

درباره ما

در سال 1385 تاسیس یک شرکت خدمات فنی و کارشناسی مستقل ، که بتواند با تکیه بر دانش فنی و تخصصی و با استفاده از فن آوری های روز در زمینه تکنولوژی شبکه خدمات خود را به صنعت بیمه و متقاضیان خدمات صنعت بیمه ارایه دهد ، به ذهن هییت موسس خطور نمود در راستا ی این تفکر و با مطالعه بر روی بازار هدف در سال 1385 شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان طی مجوز شماره 284893 به ثبت رسید و طی پروانه شماره 23 بیمه مرکزی ایران ارایه خدمات مینماید