لطفا منوی اضافی را تنظیم کنید

تماس با ما

تماس با ما (نشانی ، پیشنهاد ، انتقاد ، همکاری و ...)
نشانی دفتر مرکزی : تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان پاکستان بن بست حکیمی پلاک 23 ساختمان سامان نگارایرانیان
مرکز پیام جهت اعلام حادثه : 02184325

E-mail

info@samannegar.ir

تلفن تماس

تلفن: 02184325
سامانه پیامک : 300084325

آدرس

تهران، خیابان شهید بهشتی
خیابان پاکستان، کوچه شهید حکیمی (دهم)
پلاک 23، ساختمان سامان نگار ایرانیان
کدپستی: 1531746411
تلفن: 02184325
سامانه پیامک : 300084325